Echokardiografia kliniczna Szkolenia Edukacyjne 2006


XI Weekend z Echokardiografią Szkolenie warsztatowe praktyczne
17-19 XI 2006, Kazimierz Dolny


Informacje ogólne

Termin: 17-19 listopada 2006 r.
Miejsce: Zajazd Piastowski, ul. Słoneczna 3, 24-120 Kazimierz Dolny
Liczba uczestników kursu jest ograniczona do 42 osób
Zakończenie rejestracji: zakończona

Informacje dodatkowe: z uwagi na ogromne zainteresowanie kursami rejestracja została zakończona. Od 01 .03 .2006 r można zarejestrować się na listę rezerwową. Informacje o zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną przesłane do wszystkich chętnych z listy rezerwowej w dniu 20 kwietnia 2006 r. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność wpłat.
Uczestnicy zakwalifikowani na kurs na podstawie dowodu wpłaty zostaną poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Opłata zjazdowa wynosi 1200,00 zł i obejmuje:
Opłaty dodatkowe:
Dla osób nie korzystających z noclegów:
Wyboru poszczególnych zamówień dodatkowych można dokonać, korzystając z Systemu Obsługi Uczestnika.

Opłaty zjazdowej należy dokonać przelewem najpóźniej do 15 kwietnia 2006 r. na poniższy numer konta:
VM Group Sp. z o.o.
Fortis Bank Polska o/Gdańsk
24 1600 1303 0004 1007 1035 9150

WARUNKI WYCOFANIA ZGŁOSZENIA:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w warsztatach należy zgłaszać
na adres e-mail: echo2006@vmgroup.pl
lub faksem 058 320 94 60

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty
rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

Rezygnacja zgłoszona po 30.10. 2005 - koszty manipulacyjne wynoszą 15%


Copyright © 2006 VM Group
Strona pochodzi z serwisu www.ech2006.vmgroup.pl
Sekcja Echokardiografi PTK